1 Tanzimat Dönemi Özellikleri

1 Tanzimat Dönemi Özellikleri

1 Tanzimat Dönemi Özellikleri, tanzimat edebiyatı, tanzimat döneminde oluşan kültürel ve siyasi hareketlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan edebiyat akımıdır. Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 kasım 1839 tarihinde ilan edilen, Gülhane Hattı Humayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından ortaya çıkmıştır. Modernleşme ve yenileşme dönemidir. 1839 da ortaya çıkan Tanzimat Fermanının ilanından 1876 da 2. Abdülhamit'in tahta çıkmasıyla ve 1. Meşrutiyetin ilan edilmiş olduğu aralıktaki döneme Tanzimat dönemi denilir. Siyasi tarihimizde dönüm noktası olarak kabul edilen olaylardan biridir. Tanzimat fermanı fikir ve yapı bakımından incelendiğinde, Fransız Devriminin, insan ve vatandaş hakları bildirgesinden esinlenmiştir. Osmanlı hukuku tarihine bakıldığında, ilk kez vatandaşlık kavramı ve vatandaşlıktan doğan hak ve hürriyetler tanımlanmış fakat ferman getirmiş olduğu yenilikleri Osmanlı Devlet'inin eski töre ve kanunlarına dayandırmaya özen göstermiştir.

1. Tanzimat Döneminin Özellikleri Nelerdir?

 • 1. Tanzimat dönemi, 1860 tarihinde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'in çıkarılması ile başlayıp, ve 1876 tarihine kadar devam eden süreçtir.
 • Tanzimat döneminin sanatçıları Fransız edebiyatını örnek almışlardır.
 • Fransız Devriminin getirmiş olduğu yurt, özgürlük, eşitlik, hak ve adalet gibi kavramlar ilk defa kullanılmıştır.
 • Bu döneme ait edebiyatçıların ortak özelliklerinden biride aynı zaman da politikacı olmalarıdır. Politik düşüncelerini yaymak için edebi düşüncelerini bir araç olarak kullanmışlardır. Yine dikkat çeken bir özellik ise bu dönemin sanatçılarının şair, yazar, çevirmen, siyasetçi ve devlet adamı olma gibi özellikleri vardır.
 • "Sanat toplum içindir" anlayışı tanzimat döneminde benimsenmiştir. Ve daha çok toplumsal konulara değinilmiştir.
 • Dilde sadeleşmeler olmuştur ama tam anlamı ile uygulanamamıştır.
 • Gazete, makale, eleştiri, roman, tiyatro gibi edebiyat türleri hayatımıza ilk defa tanzimat döneminde girmiştir. Aynı zamanda bu dönemdeki edebiyata ilk defa vatan, millet, hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlarda girmiştir.
 • Hece ölçüsünün ulusal nazım ölçüsü olduğunu kabul etmekle birlikte aruz ölçüsü ile yazmayı sürdürmüşlerdir.
 • Divan edebiyatına ait nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiş olup içerik olarak değişiklik yapılmamıştır. Dilin sadeleşmesi gerektiğini söyleseler de pek başarılı olunamamıştır.
 • Bu dönemdeki eserlerde roman akışının kesilip okuyucuya bilgi verilmesi gibi teknik aksaklıkları vardır. Bu da eserlerin taklit olmasından kaynaklanmaktadır.
 • Genellikle günlük yaşam ve tarihten esinlenilerek üretilen eserler söz konusudur. Tabi ki aşk ve bireysel konularda işlenmiştir.
 • Bu dönemde romantizm akımının etkileri de göze çarpmaktadır. Yazılan roman ve hikayelerde genelde kişiler hep tek yönlüdür. Eserlerin sonuç kısmında kişilik iyi ise mükafatlandırılır kötü ise cezalandırılır gibi tek yönlü bir yaklaşım vardır.
 • Yaratılan eserlerin mekanı hep İstanbul üzerinedir. Rastlantısal olaylara yer verilir. Betimleme yapılan yerlerde sanatsal bir anlatım söz konusu olup olayların akışı içinde betimlemeye yer verilmediğinden betimleme sadece süs ögesi olarak kalmıştır.
 • Bu dönemde nesirlerde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.
 • Bu dönemde tiyatroya çokça önem verilerek genelde toplumsal konular işlenmiştir.
 • 1. Tanzimat döneminin başlıca sanatçıları, İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami ve Ahmet Vefik Paşa'dır.
 • Tanzimat döneminde Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa klasizmin, Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi ise romantizmin etkisinde kalan yazarladır.
Son Güncelleme : 17.11.2018 03:54:03
1 Tanzimat Dönemi Özellikleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

1 Tanzimat Dönemi Özellikleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "1 Tanzimat Dönemi Özellikleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896 yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları, çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019