Tanzimat Dönemi Akımları

Tanzimat Dönemi Akımları

Tanzimat Dönemi Akımları ortak fikirde olan yazarların belirledikleri kurallarla eserlerini oluşturmalarıyla çıkmış edebi anlayışlardır. Akımların oluşmasında toplumların sosyal, bilimsel, siyasi gelişmeleri etkili olmuştur. Genellikle birbirlerine tepki olarak doğmuşlardır. Tanzimat dönemi akımları sanatçıların eserlerini etkilemiştir. Fransız aydınları doğrultusunda fikri eserler oluşturulmuştur.

Klasisizm 
 • 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir edebiyat akımdır.
 • Akla ve sağ duyuya çok önem verir.
 • İnsan dışındaki hiçbir şey önemsenmemiş; giysi, dekor,doğa görüntüler ihmal edilmiştir.
 • Sanat, sanat içindir görüşü savunulur.
 • Dil ve üslup kusursuzdur. Dil açık, yalın ve soyludur.
 • Sanatçılar yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlerler.
 • Bu akımdaki tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına (olay, yer, mekan) uyulur.
 • Bu akımla yazılan eserlerin dil ve üslubu kusursuzdur. Dil açık, yalın ve soyludur.
 • Eserlerde yer alan kahramanlar seçkin kişilerdir, sıradan insanlara sanatçılar eserlerinde yer vermez.
 • Bu akımdaki sanatçılar işedikleri konuya değil, işleniş biçimine önem verirler.
 • Eserler günlük gelip geçici konular üzerine yazılmaz.
 • Bu akımın en önemli temsilcileri, Moliere, Corneille, Fenelon, La Fontaine, Daniel Defoe, Descartes,
 • Türk edebiyatı temsilcileri, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa.
Romantizm
 • 18. yüzyılda klasisizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır.
 • Eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine çağdaş edebiyatlar örnek alınmış.
 • Romantizm sanatçıları eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememiştir.
 • Üç birlik kuralı uygulanmamıştır. 
 • Sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir.
 • Romantizmde konuları işlenirken iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış gibi zıtlıklardan yararlanılmıştır. 
 • Dil sanatlı ve süslüdür.
 • Klasisizmin aksine eserlerinde her kesimden insana yer verilmiştir.
 • Gözlem ve tasvirlere önem verilmiştir.
 • Dünya temsilcileri: Shakespeare, Lord Byron, Goethe, Schiller, Victor Hugo, Rousseau, Lamartine, Alfred de Musset, Aleksandre Puşkin.
 • Türk edebiyatı temsilcileri, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem.
Realizm
 • 19. yüzyılda romantizme tepki olarak doğmuştur.
 • Realistler eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.
 • Sana sanat içindir görüşü savunulur.
 • Kahraman bakış açısıyla eserler yazılmıştır. Eser yazarın gözünden değilde kahramanın gözünden yazılır.
 • Yazar, eserlerinde duygulara yer vermemiştir.
 • Realizmde yazılan eserlerde çevre ayrıntılarıyla anlatılır.
 • Olay ve kişiler gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz türden kimselerdir.
 • Önemli sanatçılar, Dostoyevski, Tolstoy, Mark Twain, A. Çehov, M. Gorki, H. de Balzac,Stendhal, 
 • Türk edebiyatı temsilcileri, Recaizade Mahmut Ekrem Hailt Ziya Uşaklıgil, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Samipaşazade Sezai, Mehmet Rauf.
Natüralizm 
 • 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
 • Realizm yetersiz görüldüğü için ortaya çıkan bir akımdır.
 • Sanatçı eserlerinde kimliğini gizler.
 • Sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir.
 • Determinizm anlayışı bu akımda ortaya çıkmıştır.
 • Temsilcileri, Emile Zola, John Steinbeck, Alphanso Daudet, Beşir Fuat, H.Rahmi Gürpınar.
Son Güncelleme : 23.11.2018 04:55:24
Tanzimat Dönemi Akımları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Dönemi Akımları Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tanzimat Dönemi Akımları"
Öerhaba ben lise 3 te okuyorum ve edebiyat dersinde tanzimat dönemi edebiyatındayız ama hiçbir şey anlamıyorum birinci dönem tanzimatla ikinci dönemin anlayışlarını yazarlarını düşğncelereini şairlerini hep birbirine karıştırıyorum bunu daha iyi anlamak anlamlamdırmak ve karıştırmamak için nasıl çalışmalıyım ne şekilde ve yöntemlerle çalışırsam akılda kalıcı olur ve unutmam yardımcı olurmusunuz
Ahfa . 31.10.2018 23:01:06
CEVAP YAZ
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020