Tanzimat Dönemi Eğitim

Tanzimat Dönemi Eğitim

Tanzimat dönemi eğitim; alanında Osmanlı Devleti toprak sınırları içerisinde önemli düzenlemelerin yapıldığı bir dönem olarak kabul edilmektedir. Tanzimat döneminde ordu ve yönetim başta olmak üzeri devletin pek çok alanında yenilikler yapılmıştır. Hiç şüphesiz ki eğitim alanında da yapılan bir kısım yenilikler bulunmaktadır. Belki de bu alanda yapılan en önemli çalışmanın eğitim anlayışının değişmesi olduğu söylenebilir. Tanzimat'ın ilanından önceki dönemde mektep anlayışı sadece devlet erkanının bulunduğu İstanbul ve çevresinde daha fazla hakim iken Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile birlikte başlayan Tanzimat döneminde mekteplerin diğer Osmanlı topraklarında da yaygınlaştırılmaya başlandığı gerçektir. Tanzimat döneminde eğitimde kız ve erkekler için de fırsat eşitliği gözetilmeye çalışılmıştır.

Tanzimat dönemi eğitim öğretim alanında yapılan yenilikler nelerdir?
  • Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan en önemli yenilik çalışmasından bir tanesi mekteplerin taşrada da yaygın hale getirilmeye başlanmasıdır. Böylece muhtaç ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitim olanaklarından yararlanma imkanları arttırılmaya çalışılmıştır. 
  • Tanzimat döneminde okullarda öğretilen ders çeşitliliğinde de yeniliklere gidilmeye başlanmıştır. Tanzimat'ın ilanından önce okullarda Osmanlıca dil eğitimi, tarih ve coğrafya gibi müspet ilimler öğretilmekte iken ilave olarak Batı da ki okullar örnek alınmaya çalışılarak yeni bilim dalları da eklenmiştir. 
  • Tanzimat'ın ilanı ile birlikte devlet adamları örgün bir eğitim sistemini yerleştirmeyi planlamışlardır. Medrese eğitiminin hakim olduğu Osmanlı Devleti'nde küçük mahalle mektepleri yani sıbyan mektepleri de medresenin tesir altında bir eğitim programı yürütmekteydi. Bu sıbyan mektepleri kapatılmadan ilave olarak yeni mektepler açılmıştır.
  • Tanzimat'dan evvel eğitim işleri başka bir devlet teşkilatı tarafından idare edilmekte iken Tanzimat'ın ilanıyla bu görev yeni bir kuruma devredilmiştir. Bu teşkilatın adı ise Meclis-i Maarif-i Muvakkat'tir. Bu Meclis tarafından alınan kararlar ise Meclis-i Maarif-i Umumiye adıyla kurulan heyet tarafından hayata geçirilmekteydi. Böylece günümüzdeki ifadesiyle bir nevi Bakanlık gibi bir birimin temelleri atılarak eğitim bir teşkilata devredilmiştir. 
  • İlk üniversite olarak kabul edilen Darülfunun ve Ziraat Okulu oluşturulmuştur. 
  • Tanzimat döneminde 3 tane önemli ve stratejik okul açılmıştır. Bunlardan birisi Galatasaray Sultanisi'dir. Bu eğitim kurumunun temel amacı farklı etnik kimlikteki çocukları tek bir düşünce çatısı altında birleştirmektir. Bu düşünce ise Osmanlıcılık anlayışıdır. Yine fakir çocukların eğitimini gerçekleştirmek için Darüşşafaka, yönetici kadro için eleman yetiştirmek amacıyla da Mekteb-i Mülkiye açılmıştır. 
  • Yine öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla Darül Muallim-i Rüşdi açılmıştır.
  • Osmanlı Devleti'nde ilk kız okulunun açılması da Tanzimat dönemi eğitim alanında yapılan yeniliklerden bir tanesidir. Bu okulun adı ise Darül Muallimat olarak konulmuştur. 
Son Güncelleme : 26.11.2018 09:04:29
Tanzimat Dönemi Eğitim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Dönemi Eğitim Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tanzimat Dönemi Eğitim"
Tanzimat dönemi her alanda yenilik kapsayan bir dönem. Bu dönemde askeri, yönetim ve eğitim alanında önemli değişiklikler olmuş. Önemli olan eğitim alanında yapılan değişiklikler meyvelerini vermiş mi? Bu sorunun cevabını vermek oldukça zor olsa gerek, çünkü eğitim sistemi hiç durmadan değişiyor.
Naib . 02.10.2018 13:05:28
CEVAP YAZ
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020