Tanzimat Dönemi İlkleri

Tanzimat Dönemi İlkleri

Tanzimat dönemi ilkleri, Tanzimat döneminde ortaya çıkarılmıştır. İlk gazeteler, ilk romanlar, ilk sözlükler, ilk hikayeler, il oyunlar ve hemen hemen bütün ilkler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemi ilk olarak Tercüman-ı Ahval olan ilk özel gazete ile başlar. Bu dönemde toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Uyak anlayışı bu dönemde sürmüştür. Aruz ölçüsü bu dönemde terk edilmemiştir. Toplumsal konular olan adalet, devlet, ulus, özgürlük, hak gibi konular ilk kez Tanzimat döneminde işlenmiştir.

Tanzimat Dönemi İlkleri
 • Tanzimat dönemi zamanında ilk verilen örneklerdir.
 • İlk realist roman: Araba Sevdası/Recaizade Mahmut Ekrem
 • İlk tezli roman: Zehra/Nabizade Nazım
 • İlk köy romanı: Karabibik/Nabizade Nazım
 • İlk naturalist romanı: Zehra/Nabizade Nazım
 • İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım
 • İlk şiir çevirisi: Müntehabat-ı Eş'ar
 • İlk şiir antolojisi: Harabat/Ziya Paşa
 • İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi
 • Yarı resmi gazete: Ceridei Havadis
 • İlk özel gazete:  Şinasi ile Agah Efendi/Tercüman-ı Ahval
 • İlk uyarlama tiyatro yazarı: Ahmet Vefik Paşa
 • İlk hikaye kitabı: Letaif-i Rivayet/Ahmet Mithat
 • İlk tarihi roman: Cezmi/Namık Kemal-Yeniçeri/Ahmet Mithat
 • İlk edebi roman: İntibah/Namık Kemal
 • İlk atasözleri kitabı: Durub-i Emsal-ı Osmaniye/Şinasi
 • İlk dil bilgisi kitabı: Sarf-ı Türki/Süleyman Paşa
 • Sahnelenen ilk tiyatro: Vatan Yahut Silistre/Namık Kemal
 • İlk batılı anlamda fabl: Eşek ile Tilki/Şinasi
 • Batılı anlamda ilk eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip / Namık Kemal
 • İlk mizah dergisi: Diyojen/Teodor KAsap
 • İlk özdeyiş örneklerini veren: Lehçetü'ül Hakayık/D. Ali Bey
 • İl çağdaş Türkçe sözlük: Kamus-ı Türki/Şemsettin Sami
 • İlk kafiyesiz şiir: Validem/Abdülhak Hamit
 • İlk aruzla manzum tiyatro eseri: Eşper veya Sardanapal/Abdülhak Hamit
 • İlk köy şiiri: Köylü kızların şarkısı/Muallim Naci
 • İlk pastoral şiir: Sahra/Abdülhak Hamit
 • İlk çeviri roman: Fenelon'dan Telemak/Yusuf Kamil Paşa
 • İlk tiyatro eseri: Şair Evlenmesi/Şinasi
 • İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • İlk dergi örneği: Mecmua-ı Fünun/Münif Paşa
 • İlk edebi tartışma: Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: Nesteren/Abdülhak Hamit
 • Okullar için hazırlanan ilk edebiyat kitabı: Talim-i Edebiyat/Recaizade Mahmut Ekrem
 • Noktalama işaretlerini ilk kullanan: Şair evlenmesi/Şinasi
 • İlk edebiyat tarihçisi: Abdulhalim Memduh Efendi
Son Güncelleme : 25.11.2018 00:27:04
Tanzimat Dönemi İlkleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Dönemi İlkleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tanzimat Dönemi İlkleri"
Tazminat döneminde ülkemiz hemen hemen her alanda kendisini yenileyici adımlar attı. Ancak tazminat dönemin ilkleri arasında matematiği katkı sağlayacak bir çalışma ve eserin olmadığını fark ettim. Acaba tazminat dönemi ilkleri arasında matematik bilimini geliştirici bir çalışma oldu mu? Şayet olduysa bu eseri nereden bulabilirim?
Can Suvay . 06.09.2018 13:54:46
CEVAP YAZ
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020